maltepe escort tuzla escort porno film mobil porno yerli porno seks hikaye tecavüz porno kuşadası escort denizli escort bodrum escort casino
e Zeynep NARİN NİÇİN İBADET ETMELİYİZ?
Reklamı Geç
Advert
NİÇİN İBADET ETMELİYİZ?
Zeynep NARİN

NİÇİN İBADET ETMELİYİZ?

İbadet, inancın yaşama şekli olup kulluk şuurunun farkına varmaktır. Arapça' da " Abd" fiil kökeninden kulluk anlamına gelmektedir. En kısa ve genel " tanımı ile " itaat etmek" ve " boyun eğmek" manalarını verir.İbadet etmek sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi şekli şemaili belli dini ritüelve emirlerden ibaret değildir. Hayatın her alanında ilâhibuyrukları yerine getirmek, Allah'ın rızasını kazanmayı amaçedinmektir.

İbadette en temel ve kurucu öğe, Tevhiddir. K.Kerim'de:

" Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi anne ve babanıza da iyi davranmanızı emretti." ( İsra 23 )

Ve yine her gün namazlarımızda okuduğumuz kulluk ile ilgili en temel ölçüleri ortaya koyan  " Yalnızca sana kulluk eder ve yalnız senden yardımisteriz"

Ayetlerinde ve benzeri ayetlerde dinin sadece Allah’a has kılınması gerektiği hatırlatılmaktadır. Kulluk ve ibadetle ilgili ayetlerde bu ifade sık kullanılır. Allah'a has bir kulluk, Allah’a has bir ibadet yani başka varlıklara, başka unsurlara değil sadece ve sadece Allaha ibadet etme gerçeği zikredilerek tevhit vurgusu öneçıkarılmaktadır.

Peki, Allah'ın Bizim Kulluğumuza İhtiyacı mı Var, Niçin İbadet Etmemizi İster? Bu mühim soruya birçok şekilde cevap verilebilir.

Farklı açılardan baktıkça verilen cevaplar da değişecektir. Örneğin, ihtiyaç algısını insan üzerinden tanımlayıp, bu tanımlamayla ilahi olanı anlama çabasının doğurduğu sakıncaya odaklanmak bize bir cevap verecektir. İnsanoğlunun,  belli şeylere ihtiyacı olduğu bir gerçektir; gıdaya, havaya, suya, enerjiye vs. İnsanların ihtiyaç duymasıgibi Allah-uTeala'nında belli şeylere ihtiyaç duyduğu mantığı yürütülerek bu yanlış benzetmenin nihayetinde yanlış bir soru ortayakonulmaktadır.

Oysaki;

Buna dikkat çekmek lazım bir şeyi istemek illa o şeye ihtiyaç duyulduğu anlamı çıkarılmaz. Teşbihte hata olmaz düşüncesiyle şu örnek verilebilir. Bir doktorun hastasını tedavi ettiği süreçte hastasından ilaçlarını düzenli kullanmasını, tedaviyi dikkate almasını ister. Doktorun bunu istemesinde elbette hastanın menfaati söz konusu, doktorun değil. Yüce Allah, evrenin yaratıcısı olup bütün eksikliklerden münezzeh olduğundan dolayı ihtiyaç duymaz. O' nun gücü, yaratıcılığı sayesinde ete ve kemiğe ruhundan ruh vererek var olduk. Burada aslolan bizim Allah' a kul olmamız.

İbadetlerin, yapılan varlığa değil bilakis yapana faydası vardır çünkü ibadetlerle insan dinginleşir, arınır ve huzur bulur.

Mesela, ‘Namaz her türlü kötülükten alıkoyar’Ankebut süresi 45. Ayette buyrulduğu üzere

" ...Namazı özenle kıl, kuşkusuz namaz hayasızlıktanve kötülükten men eder..." Oruç nefsi terbiye eder. Zekat ve infak arındırır.Hacc yaradılışı anlamlı kılar. Bütün bu arınma eylemlerinin gölgesinde fitne, fücur, kin, haset ve ırkçılık yer almaz elbette. İbadetler içselleştirilerek, özümsenerek yerine getirildiğinde erdemli bir şahsiyet oluşur. Bu ibadetler bizim zihnimizi ve psikolojimizi disiplin altına aldığından bunlara ihtiyacı olan Allah değil, bizim ihtiyacımız olduğu için Allah emreder.

İnsanlar, ibadeti genelde zorunluluk olarak zihinlerinde oturttuğu için ibadet etmek ağır gelir.

Oysaki,Allah bize yük olsun diye değil dünya sürgünümüzü kolaylaştırmak ve dünyanın yükünü kaldıralım diye merhametinden bize ibadetlerle sığınacak limanlar inşa eder.Yüce Rabbimiz insanın fıtratını, özünü en iyi bilendir. İbadetlerin insana yansıması ile güzelleştiğini bildiğinden bizim için ibadetleri emretti ki huzur bulalım ve huzurlu olalım.Kul ve yaratıcı arasındaki ilişkiyi hem de bu ilişkideki ibadetin yerini oldukça sarih bir şekilde ortaya koyan Bakara suresi 21. Ayeti Kerime' de şöyle buyrulur: "Ey insanlar sizi ve sizden önceki atalarınızı yarattığı için Rabbinize kulluk edin." Kendisine kulluk etmenin ön şartı demek ki yaratma gücüne sahip olmaktır..bu bağlamda yaratma sıfatı Rabbimize kulluk etmemizi elzem kılar. Kulluk insanın fıtratındaki kibrini de kırar nitekim iblisin başkaldırısının temel sebebi müstagniligiydi. Kendisine kulluk etmek ancak Hz. Hakk' ın hakkı çünkü o yaratma sıfatına sahip olmakla sonsuz kudretini beyan etmektedir. Kul ise her rükûda, secdede enaniyetinikırar, acziyetini kabullenip boyun eğer. Ve şunu her fırsattahatırlar.

" Ben kulum yaratıcı önünde rükuya vardım, secdeye kapandım " bu hissiyatla davranır.

Özetle şunu söyleyebiliriz: Rabbimiz neden ibadet etmemizi ister: İnsana yönelik bir maslahattan dolayı yani ibadet etmede, insanın menfaati söz konusu. Ruhuna ilaç, davranışlarına erdemlilik kattigindan,bunun yanında evreni, evrenin içinde mündemiç olan tüm varlıkları yaratan yaratıcıya kulluk Cenab-ı hakkın hakkı olduğundan ve insanın fıtratında varolabilecek kibir potansiyelini terbiye etmek istediğindendir ki yüce Allah ibadet etmeyi gerekli kılar.Bu itibar ile kulluğun, varoluş felsefemiz olduğunu bu iki ayet-i kerime ile net anlayabiliriz: Zariyat suresi 56. Ayeti Kerime; " Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diyeyarattım." Mulk süresi 2. Ayeti kerime de ise; " O ki, hanginizin daha güzel amellerde bulunacağını sınamak için ölümü vehayatıyaratmıştır." İbadet,Allah ve insan arasındaki ontolojik farklılığın sağlam bir zemine oturtulması eylemidir. Yaratan kim ise, kimin gücü kuvveti sonsuz ise ilah olan o, yaratılmış, aciz, muhtaç, ihtiyaç sahibi kim ise kul olan da odur. Bu düzlemde yaratan ve yaratılan arasındaki ilişki ibadetle anlamlandırılır.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçede Sanat Var etkinliği Yenişehir’de
Küçede Sanat Var etkinliği Yenişehir’de
Bakan Varank: “Türkiye bir uzay ülkesi, ülkemizde uzay alanında gelişmiş çok önemli kabiliyetler var”
Bakan Varank: “Türkiye bir uzay ülkesi, ülkemizde uzay alanında gelişmiş çok önemli kabiliyetler var”

diyarbakır marka patent