Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunu sağlamak amacıyla Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin katılımıyla gerçekleşen 5. Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Mardin İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, Batman İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Semih Canpolat, Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Binici, Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Hizmet Başkanları, Başkan Yardımcıları, kamu ve özel hastane yöneticileri ile İl Ambulans Servisi Başhekimleri ve ASKOM üyeleri katıldı.

2024 yılının ilk Bölge ASKOM Toplantısında Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, yaptığı konuşmada, "Bakanlığımızın belirlediği mevzuatlar kapsamında bölge sağlık yöneticileri olarak belirli periyotlarda bir araya gelmemiz ve bu ASKOM bölge toplantılarını gerçekleştirmemiz, sağlık bölgemizdeki yataklı tedavi kurumlarında hizmet veren yoğun bakımların daha verimli ve etkin kullanımı açısından önemlidir.Acil sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, hasta sevk akışı, uygunsuz sevklerin tespiti ve denetim süreçlerindeki karar ve iş birliği, ASKOM toplantılarının önemli bir parçasıdır. Alınan kararların ilimizde ve hasta sevk edilen illerdeki sıkışıklıkları önlemesini sağlamak amacıyla bu toplantıların yapılmasını önemsiyoruz.Hali hazırda ilimizde hizmet veren toplam 5.006 yatağın %30'u yoğun bakım yatağıdır ve yüksek doluluklarla hizmet verilmektedir. Bu dolulukları azaltmak için kamu hastanelerinde hizmet vermek üzere 81 yoğun bakım yatağı için onay alındı ve süreçler devam etmektedir. Ayrıca, yoğun bakım süreçlerinde etkin kullanılamayan 1. ve 2. basamak 27 adet yoğun bakım yatağı için seviye yükseltme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Diyarbakır'da Tarımsal İnovasyonla Verimlilik Artıyor Diyarbakır'da Tarımsal İnovasyonla Verimlilik Artıyor

Pamukçu, "Yoğun bakım yataklarının daha etkin kullanımında önemli bir rol oynayan palyatif yatakların etkin kullanımı da önemlidir. İlimizde merkez hastanelerinde 46, ilçe hastanelerimizde 28 olmak üzere toplam 74 palyatif hasta yatağı bulunmaktadır. Bu yatakların etkin kullanımı, yoğun bakımlarda yer bulunması sürecini rahatlatır.Yapılacak sunumlardan da görüleceği üzere, Diyarbakır ili olarak gelen tüm hasta sevk taleplerini azami ölçüde kabul etmeye çalışıyoruz. Bölge hastanelerimizde hasta tedavisi için ileri merkez ihtiyacı veya yer olmadığından sevk edilen tüm hastaları kabul etme çabasındayız.Yeni yatırımlar yapılmaya devam edilmekte, açılacak yeni hizmet binalarıyla kapasite artırımlarına gidilmektedir. Hastanelerimizde hizmet veren palyatif servislerin etkin kullanımı, yoğun bakım yataklarının üzerindeki baskıyı azaltabilir. Aynı zamanda, palyatif bakım hizmetleri, yoğun bakım ünitelerindeki tıbbi kaynakların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.Bu nedenle hastanelerimizde yatışı devam eden ve uzun süreli yoğun bakım ihtiyacı olan hastaların kendi ikametlerinde takibi, mevcut yoğun bakım yataklarının daha etkin kullanımına yardımcı olacaktır.Diyarbakır ili olarak bölge illerden yapılan yoğun bakım sevkleriyle ilgili daha hassas davranılmasını ve palyatif yataklarının bölge Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlıkları tarafından koordineli kullanılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda, acil sağlık hizmetlerinin bölge illerindeki mevcut durumu ele alınarak, iller arası ve sağlık tesisleri arasındaki hasta sevkleri koordinasyonu değerlendirildi. Ayrıca, bölge illerindeki hastanelerin yatak kapasite ve doluluk oranlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar paylaşıldı.

Kaynak: SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ