Hawaii'de helikopter düştü: Bir ölü 2 kayıp Hawaii'de helikopter düştü: Bir ölü 2 kayıp

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) Hindistan'ı, Myanmar'dan Hindistan'a kaçan RohingyaMüslümanların keyfi gözaltına alınmasına son vermeye ve Myanmar'a zorla sınır dışı etmekten ve geri göndermekten kaçınmaya çağırdı. Bu kişiler Myanmar'da ciddi insan hakları ihlallerine ve suistimallerine maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklardı.

Komite, erken uyarı ve acil eylem prosedürü kapsamında yayınladığı bildiride, Rohingya Müslümanlarına karşı yaygın ırkçı nefret söylemi ve zararlı klişeler, politikacılar ve kamu figürleri de dahil olmak üzere, raporlarından endişe duyulduğunu söyledi. Devlet tarafını, bu tür iğrenç eylemleri kesin bir şekilde kınamaya ve Uluslararası Irk Ayrımcılığının Her Türlü Biçiminin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme'den doğan uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak bunların araştırılmasını ve uygun şekilde cezalandırılmasını sağlamaya çağırdı.

Komite, "Çocuklar da dahil olmak üzere Rohingyalıların yetersiz koşullarda ve bazı durumlarda usulüne uygun yargılama veya yasal temsile erişim olmaksızın keyfi ve toplu olarak gözaltına alındığına dair raporlar konusunda endişeli olduğunu" söyledi. Ayrıca, "2018 ile 2022 yılları arasında Myanmar'a zorla sınır dışı etme ve geri gönderme vakaları ile Hindistan'da kalan Rohingyalıların geri göndermeme ilkesini ihlal ederek sınır dışı edilme riskinin devam ettiğine" dair raporlar konusunda da endişe duyduğunu belirtti.

Hindistan'ı Rohingyalıların keyfi kitlesel tutuklanmasına son vermeye ve göçmen tutuklamasını yalnızca son çare olarak - mümkün olan en kısa süre için - uygulamaya ve tutuklanan Rohingyalılara yasal güvenceler ve hukuki danışmanlığa erişim sağlamaya çağırdı. Ayrıca Hindistan'ı tutuklama yerlerindeki yaşam koşullarının yeterli ve uluslararası standartlara uygun olmasını sağlamaya çağırdı. Komite ayrıca Devlet tarafını "Rohingya'lara karşı ırk ayrımcılığına son vermeye ve özellikle uzun vadeli vizelerin ve diğer kimlik belgelerinin verilmesini sağlayarak, özellikle istihdam, sağlık ve eğitime erişim konusunda ayrımcılık yapılmadan haklarından yararlanmalarını engelleyen kısıtlamaları kaldırmaya" çağırdı.

Komite, Devlet Tarafını, Hindistan'a bir ülke ziyareti yapılmasını kolaylaştırmak da dahil olmak üzere, Myanmar'daki İnsan Hakları Durumu Özel Raportörünün görev alanına ilişkin işbirliğini sürdürmeye çağırdı.

CERD'nin erken uyarı ve acil eylem prosedürü, öncelikle, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamındaki insan hakları ihlallerinin tam ölçekli olarak önlenmesi için uygun önleyici tedbirlerin alınması amacıyla, çatışmaya dönüşebilecek durumları dikkate almayı amaçlıyor.

Kaynak: İLKHA