Günümüzde sofralarımızın vazgeçilmez bir parçası olan buğday, insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın beslenme alışkanlıklarını, tarımı ve medeniyetin gelişimini şekillendiren buğdayın tarihini yakından inceledik.

Buğday, yaklaşık 10 bin yıl önce Diyarbakır Ergani'n verimli topraklarında insanların avcılık ve toplayıcılıkla geçim sağladığı dönemlerde kendiliğinden yetişen yabani bir ot türü olarak keşfedildi. İnsanlar tarafından toplanıp yenmeye başlanan bu bitki, zamanla tarımın gelişmesiyle insanların temel besin kaynaklarından biri haline geldi. Tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte buğdayın çeşitliliği arttı ve farklı bölgelerde yetişen çeşitler ortaya çıktı. Ergani de ve Dicle nehri vadisinde buğday tarımı yapılmaya başlandı.

1 Bugday E1617711441232 1280X1139

2024 Kurban Bayramı Tarihi ne zaman?  Hangi gün işte tarihi... 2024 Kurban Bayramı Tarihi ne zaman? Hangi gün işte tarihi...

İlk tarım toplumlarının oluşumunda büyük bir rol oynayan buğday, toplumların yerleşik yaşam biçimine geçişini hızlandırdı ve uygarlıkların doğuşuna katkıda bulundu. Buğday, insanların göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşama geçişinde temel besin kaynaklarından biri oldu. Diyarbakır Ergani ilçesi, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Çin gibi uygarlıklarda buğday tarımı yaygınlaştı ve buğday, medeniyetlerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını derinlemesine etkiledi.

Unnamed-3

Günümüzde dünya genelinde en çok tüketilen tahıl olan buğday, un, ekmek, makarna, bulgur, kepek, bira ve birçok gıda maddesinin ana hammaddesini oluşturur. Beslenmemizin temel taşlarından biri olan buğdayın tarihi, insanlık tarihindeki önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor ve gelecek nesiller için de hayati bir besin kaynağı olarak kalacak gibi görünüyor.

Wheat1

Kaynak: FIRAT KARAHAN