Diyarbakır Tarım Konseyi İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, anız yangınlarının her yıl can kayıplarına ve milyarlarca liralık maddi zararlara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bölgelerde yakılan ateşlerin kontrol dışına çıkma riskinin yüksek olduğu, bu yangınların etraftaki yanıcı maddelerin ısıya maruz kalarak tutuşması sonucu hızlı yayıldığı vurgulandı.

Anız yakma sırasında toprak yüzeyinin 50 ile 750 derece arasında ısındığı ve bu ısıyla toprak üstünde ve altında yaşayan canlıların yanarak öldüğü ifade edildi. Ayrıca, yakılan anızların havaya saldığı karbon monoksit ve diğer zararlı gazların hava kirliliğini artırdığı, ekosistemi tahrip ettiği, topraktaki organik madde miktarını azalttığı ve mikrobiyolojik aktiviteyi gerilettiği açıklandı. Topraktaki Karbon (C) ve Azot (N) dengesinin yok olduğu, toprağın su tutma kapasitesinin azaldığı ve tarlaların verimsizleştiği belirtildi. Bu verimsiz tarlaların verimliliğini artırmak için daha yüksek maliyetli gübrelerin daha fazla kullanıldığına dikkat çekildi. Araştırmalarda, anız yakılmasıyla topraktaki mikroorganizmaların yüzde 70'inin zarar gördüğü ve bunun da verimi düşürdüğü tespit edildi.

Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılmasının, toprağı organik madde bakımından zenginleştirdiği ve bu nedenle modern tarım tekniklerinde anızın parçalanıp toprağa karıştırılmasının en iyi yöntem olduğu belirtildi.

Sıcaklardan Kaçan Vatandaşlar  Mesire Alanlarına Akın etti Sıcaklardan Kaçan Vatandaşlar  Mesire Alanlarına Akın etti

Anız yakmanın yasak olmasına rağmen devam ettiğinin ve civardaki yerleşim yerlerine, biçilmemiş ürünlere, ormanlara ve ağaçlık alanlara telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğinin altı çizildi. Bu duruma karşı alınması gereken tedbirler arasında, hububat hasadının mümkün olduğunca alçaktan yapılması, hasattan sonra kalan anızın parçalanarak toprağa karıştırılması veya balya haline getirilerek hayvan yemi ve ahırlarda altlık olarak kullanılması önerildi. Özellikle sap ve samanların sanayide kağıt ve karton yapımında kullanılabilmesi nedeniyle bu sanayinin gelişmesinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı. Bölgede hububat hasadı sürecinde çiftçilerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların da gerekli duyarlılığı göstermesi ve tedbir almaları gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA