Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, yenidoğan ölümlerini önlemek amacıyla sağlık personeline yönelik "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP)" eğitimi düzenledi. Yenidoğan ölümleri ve doğum sırasında meydana gelebilecek asfiksinin yol açabileceği sekelleri en aza indirme konusunda büyük önem taşıyan Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi, 27-29 Mayıs tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğünün eğitim salonunda gerçekleştirildi. 

Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı

A W215985 04

Üç gün süren eğitime kamu ve üniversite hastanelerinden 11 hekim, 4 ebe, 7 hemşire, 1 acil tıp teknisyeni ve 1 ambulans ile acil bakım teknikerinden oluşan 24 sağlık çalışanı katıldı. Eğitimde yenidoğanlara yapılan müdahalelerde güncel yaklaşımlar ve uygulamalar anlatıldı. 

Programın amacı, temel resüsitasyon uygulamalarını yerleştirmek ve bu konuda standart uygulamalar yapacak, eğitim almış sağlık personelini yetiştirmektir. Bu sayede, önlenebilir ölüm nedenlerinden olan asfiksiye bağlı ölüm ve hastalık oranlarının gelişmiş ülke seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimin son gününde yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: MEHMET SIDDIK BİLGE