Doğu Akdeniz'de 5 kente "sarı" kodlu uyarı Doğu Akdeniz'de 5 kente "sarı" kodlu uyarı

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Doğuştan kulaksız ya da küçük kulaklı hayvan kurban olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi."Peygamber (aleyhissalatu vesselam) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: Dört hayvanın kurban edilmesi caiz değildir: Belirgin şekilde bir gözü kör olan, belirgin şekilde hasta olan, bir ayağı topal olan ve de kemiğinde ilik kalmayacak şekilde zayıf olan hayvanlar (Ebu Dâvud, Edâhî 6, No: 2802). Allah Resulü bu hadiste, bir hayvanın kurban olmasına engel olan ayıpları genel hatlarıyla belirtmiştir. Fakihler, kendisinde bu dört ayıptan herhangi birinin bulunduğu hayvanın kurban olamayacağı hususunda görüş birliği içindedir.

Etin eksilmesine sebebiyet veren diğer kusurlar da hayvanın kurban olmasına mânidir. Örneğin kulağın kopuk olması, kurbanlık hayvanlarda bulunmaması gereken kusurlar arasındadır. (Şirbînî, Muğni'l-Muhtâc V, 570). Kulağı doğuştan küçük olan hayvanın kurban olabileceği hususunda fakihler arasında görüş birliği varken, kulaksız olarak doğan hayvan ise Hanbelî mezhebi hariç diğer üç mezhebe göre kurban olarak kesilmez (el-Mevsûatü'l Fikhiyyetü'l Kuveytiyye XXV, 89-90)." 

Kaynak: İLKHA