Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.Yayımlanan karara göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırılmış oldu.Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek.

İnşaat maliyet endeksi arttı İnşaat maliyet endeksi arttı

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar; Döviz cinsinden kıymetli evraklar, 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar, Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar, Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri ve Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

Kaynak: İLKHA