İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu, "Özür abdesti alan bir kişinin imam olması mümkün mü?" sorusuna cevap verdi. 

159 düzensiz göçmen kurtarıldı 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fetva metninde şu ifadelere yer verildi: "Fakihlerin ittifakına göre, özür abdesti alan bir kişinin, kendi durumundaki diğer özür sahiplerine imamlık yapması caizdir. Ancak, sağlıklı kişilere imamlık yapması, Şafiî mezhebine göre caizken Hanefilere göre caiz değildir. Bu görüşü savunanlar, mazur durumda olan kişinin normal koşullarda abdestsiz olduğunu ve bu nedenle abdestli kişilere imamlık yapamayacağını belirtirler. Şafiîler ise özürlü bir kişinin kendi namazının, başkaları için de geçerli olacağını ifade ederler (el-Mevsûatü'l-Fikhiyyetü'l-Kuveytiyye, XXV, 190)."

Kaynak: CENGİZ ARSLAN