maltepe escort tuzla escort porno film mobil porno yerli porno seks hikaye tecavüz porno kuşadası escort denizli escort bodrum escort casino
e Esra DEMİROLUK ALLAH'I BİLMEDE PEYGAMBERE DUYULAN İHTİYAÇ
diyarbakır web tasarım diyarbakır evden eve diyarbakır karton bardak diyarbakır evden eve diyarbakır evden eve diyarbakır nakliyat
Advert
ALLAH'I BİLMEDE PEYGAMBERE DUYULAN İHTİYAÇ
Esra DEMİROLUK

ALLAH'I BİLMEDE PEYGAMBERE DUYULAN İHTİYAÇ

 Dinlerin yapı taşını oluşturan Allah inancı, bütün ilâhi dinlerin temelini oluşturur. Allah (cc), insanı yaratırken, insanlara kendi varlık ve birliğini idrak edecek güç ve kuvvet de bahşetmiştir. Çünkü insanın varoluş gayesi, öncelikle Allah'ı tanıyıp O'na ibadet etmektir.  Kâinattaki varlıkların yaratılışı ve başlı başına kâinatın varlığının kendisi, Allah'ın varlığına; bu varlıklarda görülen gaye ve nizam da Allah'ın birliğine delil teşkil eder. Allah'ın varlığı ve birliği, aklî izahlarla ispat edilebilir. Ancak insan düşünerek Allah'ın varlığı ve birliği fikrine ulaşabilse de Allah'ın nasıl bir varlık olduğuna, kâinatla ve insanlarla ilişkisinin ne şekilde olduğuna, yaradılıştaki hikmetin nasıl anlaşılması gerektiğine sadece akılla ulaşması imkânsızdır.Allah ile yarattığı âlem arasında ve yine Allah ile insan arasında belirleyici olan ilkeler ancak bir peygamber vasıtasıyla tam manasıyla anlaşılabilir. İnsanın Allah’la ilişkisini yapılandıran asıl vasıta peygamberlerdir. Bu anlamda peygamberler, Allah'ı bilme ve Allah'ın gönderdiği vahyî bilgileri anlamda noktasında gereklidir.Peygamberler, Allah'ı ve Allah'ın gönderdiği mesajları daha iyi anlamamızı sağlarlar. Akılla ulaşılabilen bilgileri teyid ve te'kid ederler. Allah'a ne şekilde ibadet etmemiz gerektiği konusunda bize yol gösterirler. Allah'ı daha iyi tanımamızı sağlarlar. Yaradılıştaki hikmeti kavramamıza yardımcı olurlar. Zira Allah'la insan arasındaki temel vasıta, vahyî bilgiyi bize ulaştırma görevini üstlenen peygamberlerdir.İnsanların, belli işlerde sorumlu ve yükümlü tutulabilmesi ve bundan ötürü onlara sevap ve ceza verilebilmesi için de peygamberlere ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde, ölüm sonrası hayatta insanların kendilerine uyarıcı gönderilmediği gerekçesiyle Allah (c.c)’a karşı mazeret ileri sürmelerinin önüne geçilmiş olunabilir. Kur’an-ı Kerim bu hususa bir ayetinde şöyle temas eder: ”Biz, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki, artık peygamberlerden sonra insanların, Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.” (Nisa, 4/165.) Peygamberlerin görevleri, Allah'tan aldıkları emir ve hükümleri, sadece insanlara ulaştırmakla sınırlı olmayıp aynı zamanda onları açıklamak, anlatmak ve uygulamakla da yükümlüdürler. Tebliğ ettiklerini açıklamak ve anlatmak peygamberlerin aslî görevlerindendir.Kur’an-ı Kerim’de geçen birçok ayette, genelde tüm peygamberlerin, özelde ise Peygamber Efendimiz’in (sav) gönderilen ayetleri beyan etme misyonunu da üstlendiği görülmektedir. Bu husus Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde şöyle ifadelendirilmiştir:“O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik” (Nahl 16/ 44) Âyette Hz. Peygamber’e (sav) Kur’an’ın indirildiği bildirilmekle kalmayıp, ona “insanlara indirilenleri yani Allah’ın hükümlerini onlara açıklama” görevi de yüklenmiştir. Buna göre Hz. Peygamber sadece bir nakilci değil, aynı zamanda Allah’ın hükümlerini sözlü veya fiilî olarak açıklama, yorumlama, inananlara uygulamada örnek olma işlevine de sahiptir. ( Kur'an Yolu Tefsiri, Diyanet Yayınları, Cilt:3 Sayfa:401-402) Bu gibi ayetlerden anlaşılacağı üzere peygamberlerin asli görevi, kendilerine indirilen kutsal kitapları açıklamaktır. Dolayısıyla peygamberlerin, ilâhi vahye aykırı bir hüküm ve anlayış ortaya koyduğu kesinlikle düşünülemez. Peygamber Efendimiz’e (sav) kendisine indirilen kitabı açıklama görevi ve yetkisi, Allah tarafından verilmiştir. Beyân; açmak, açıklamak, bir şeyin üzerindeki kapalılığı ortadan kaldırmak demektir. Demek ki Rabbimizin bu ifadesinden anlıyoruz ki ilâhi kitaplarda insanların anlayamayacağı, açıklanmaya muhtaç şeyler de vardır. Bunların açıklayıcısı da peygamberlerdir.Allah’ın gönderdiği ilâhi mesajları, insanlara ulaştırmakla görevlendirilen peygamberlerin, postacı konumuna indirgenmesi büyük bir yanılgıdan ibarettir. Peygamberlerin, getirdikleri ilâhi bilgilerin farkındalığına sahip oldukları, gönderilen ilâhi mesajlarda açık ve net bir şekilde görülmektedir. Nitekim peygamberler, Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara iletmekle yükümlü oldukları gibi kendilerine gönderilen kitapların hem muhatapları hem de örnek uygulayıcılarıdırlar.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
STK temsilcilerinden İsrail’e tepkiler sürüyor
STK temsilcilerinden İsrail’e tepkiler sürüyor
(Özel haber) Kaçak avlanılan 200 kilo canlı balıklar tekrar suya bırakıldı
(Özel haber) Kaçak avlanılan 200 kilo canlı balıklar tekrar suya bırakıldı

diyarbakır marka patent