maltepe escort tuzla escort porno film mobil porno yerli porno seks hikaye tecavüz porno kuşadası escort denizli escort bodrum escort casino
e Telvin KARDEŞLİK ÖZKAYA BİR HIRKA KASİDESİ
BİR HIRKA KASİDESİ
Telvin KARDEŞLİK ÖZKAYA

BİR HIRKA KASİDESİ

Övgü maksatlı yazılmış sözleri şifa bir kaside düşünün, cihana rahmet olarak yaratılmış çok yüce bir zata yazılan…

Öyle ki yazanı felçli yatağından kaldıracak kadar sadra şifa…

Kasîdetü’l-Bürde…

TDV İslam Ansiklopedisi’nde bu kasideye dair bilgi şöyledir: Mısırlı sûfî ve şair Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin Hz. Peygamber (s.a.s) için yazdığı ve el-Kevâkibü’d-dürriye fî medḥiḫayri’l-beriyye adını verdiği manzumedir. Şairin tutulduğu hastalıktan kurtulmasına vesile olduğu için de Ḳaṣîdetü’l-bürde diye meşhur olmuştur.

Rivayete göre felç geçirdiğinde bir akşam kendisine şifa vermesi için Allah’a dua eden şair rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Resûl-i Ekrem ondan kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister. Bûsîrî, “YâResûlellah! Ben senin için birçok kaside yazdım, hangisini istersin?” deyince Hz. Peygamber kasidenin ilk beytini söyler. Bunun üzerine şair kasidesini okumaya başlar, Resûlullah da onu sonuna kadar dinler. Bitince de hırkasını (bürde) çıkarıp şairin üstüne örter ve eliyle vücudunun felçli kısmını sıvazlar. Bûsîrî uykudan uyanınca vücudunda felçten eser kalmadığını farkeder. Bu rüya hadisesinin halk arasında yayılmasından sonra kaside Ḳaṣîdetü’l-bürde olarak üne kavuşmuştur.

On bölümden oluşan Ḳaṣîdetü’l-bürde, en eski nüshalarında 160 beyit iken sonrakilerde 165 beyte kadar ulaşmaktadır. Klasik Arap kaside tarzında olduğu gibi şiir sevgiliye özlem temasının işlendiği nesîb bölümüyle başlar, daha sonra nefisten şikâyet, Hz. Peygamber’e övgü, onun doğumu, mûcizeleri, Kur’an’ın fazileti, mi‘racmûcizesi, cihadın önemi, nedâmet ve ümit, dua ve niyaz bölümüyle sona erer.

Asırlardır İslâm coğrafyasının her bölgesinde büyük bir ilgi görmüş, dinî toplantılarda, mübarek gün ve gecelerde, sünnet, düğün, bayram ve cenaze merasimlerinde okunagelmiştir. Haftalık evrad olarak da okunan kaside, 140. beytinden itibaren felçlilere şifa maksadıyla yedi gün süreyle okunmaktadır. Hattatlar da meşk derslerinde genellikle bu kasideyi yazarlar.

Hz. Peygamber’in sevgisi bütün Müslümanların gönlünü süsler, imanını besler, Allah’a yakınlaştırır. Âl-i İmrân Suresi - 31 . Ayette buyurulduğu gibi “De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.” Allah’ın sevgisi ve rızası onu sevmekte saklıdır.

1-E mintezekküricirâninbizî selemin,

Mezectedem’ancerâminmukletinbi demin.

(Selem’deki yâranlarını-dostlarını mı hatırladın da,

Gözünden akan gözyaşına kanını katıp karıştırmaktasın?-Kanlı göz yaşı dökmektesin!-)

2-Em hebbeti’r-rîhumintilkâikâzimetin

Ve evmeda’l-berkufi’z-zalmâiminidamin

(Yoksa, o şerefli şehir Medine-yi Münevvere tarafından bir rüzgâr mı esti?

Yoksa, zifiri karanlık içindeyken İzam Dağı’ndan bir şimşek mi çaktı geçti?)

3-Femâ liayneyke in kulteekfüfâhemetâ

Ve mâlikalbike in kulteestefikyehimi

(Gözlerine ne oldu böyle ki ağlama artık! dedikçe coşuyor

Gönlüne ne oldu böyle ki yapma artık! dedikçe gamı tasası artıyor)

4-E yahsebu’s-sabbuennel-hubbemünketimun

Mâ beyne münseciminminhü ve muztarimin

(Gönülden bağlanıp, çok sevip özleyen âşık zanneder mi ki muhabbet hiç gizli kalır!

Âşığın kafa ve kalbi arsındaki bu fıtrî tertib ve alevlenme oldukça)

5-Levlâ’l- hevâlemturıkdem’analâtalelin

Ve lâ erikte zikri’l-bânive’l-alemi

(Bu aşk olmasaydı harâbelerde ağlayıp durmazdın

Bân Ağacı ve Âlem Dağını andıkça uykuyu terk etmezdin.)

6-Fe keyfe tunkiruhubbenbâ’demâşehidet

Bihîaleyke, udûli’d-dem’ıve’s-sekami

(Artık bundan böyle aşkı nasıl inkâr edebilirsin ki,

Yüzündeki zâhirîsakem ve özündeki-gözündeki bâtınî kanlı gözyaşın, aşkın şahidi ve senin için bir değer yargısı kıymeti iken?)

… Toplamda 161 beyit olan Kaside-i Bürde halk arasında hastalıklara şifaolduğu inancıyla okunmaya devam etmektedir.

AllahummeSalli Ala  Seyyidina Muhammed ve Ala Âli Seyyidina  Muhammed

Rabbim O’nun yolunda giden, istikamet üzere olan, sevgisiyle yaşayan, O’nun sancağı altında haşrolan kullarından eylesin…

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Diyarbakır’da gençleri meslek sahibi yapacak protokol imzalandı
Diyarbakır’da gençleri meslek sahibi yapacak protokol imzalandı
2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi işbirliği protokolü imzalandı
2021 Yılı Afet Farkındalık Eğitimi işbirliği protokolü imzalandı

diyarbakır marka patent diyarbakır web tasarım diyarbakır evden eve diyarbakır nakliyat diyarbakır şehirler arası nakliyat