Hicri Yılbaşı, İslam takviminin başlangıcını belirten önemli bir tarih olan Hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayının ilk günüdür.

Hicri takvim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği yıl olan 622 yılını başlangıç olarak kabul eder.

Kur'an Nesli Platformu yeni Hicri yılbaşı dolayısıyla hicretin önemini anlatan bir mesaj paylaştı. Mesajı Kur'an Nesli Platformu Adana Koordinatörü Osman Yalçınkaya okudu.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

"Müslüman için her günahtan kaçınmak bir hicrettir"
"Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir" Bakara Suresi/218. ayetiyle başlanan mesajda Yalçınkaya, "Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem, 'Gerçek muhacir, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan, onları terk eden kimsedir.' buyurarak hicret ve muhacir kavramına yeni bir anlam daha yükleyerek onu hayatımızın ortasına yerleştirmiştir. Dolayısıyla Müslüman için her günahtan kaçınmak bir hicrettir." ifadeleri kullanıldı.

Hicretin başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için büyük mesajlar içeren tarihi bir olay olduğunu aktaran Yalçınkaya, "Hicretle beraber zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı bir cahiliye karanlığından tevhidin sesinin perde perde yükseldiği huzur ve güvenin tesis edildiği aydınlık bir çağa kapı açılmıştır. Adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edilmiştir." diye konuştu.

"Hicret eden Müslümanlara yeryüzü vatan kılınmıştır"
Hicretin; dünyevi her türlü bela, sıkıntı ve meşakkatten kaçış olmadığını aksine bütün zorluklarla mücadele yolunda muhkem bir yürüyüş olduğunu söyleyen Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hicret; Müslümanca yaşama azminin manifestosu, imanın ikrarı, kulluğun izharı ve ahlakın ihyasıdır. Yeryüzünde zulüm ve nefret yerine merhamet ve muhabbeti, düşmanlık ve husumet yerine dostluk ve kardeşliği tercih etmenin ifadesidir. Hicret ile insanlığın iyiliği için İslam'ın hayat veren ilkelerini hâkim değerler haline getirmek uğruna sarsılmaz bir inanç ve sabırla mücadele ederek yurtlarını terk eden Müslümanlara yeryüzü vatan kılınmıştır."

"Hicret, Müslümanlar için maddi ve manevi kalkınma yolunda büyük bir azim ve motivasyon kaynağıdır"
Yalçınkaya, "Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem'in Mekke'den Medine'ye hicretini bütün boyutlarıyla tefekkür ederek dünyamızı hicretin getirdiği değerlerle tanıştıracak bir gaye ve gayrete zemin kılmak, Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur. Zira hicret, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim bir çıkış yolu olduğunun ve onların asla mağlup olmayacaklarının ispatıdır. Dolayısıyla hicretin taşıdığı mana ve mesajlar tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlar için maddi ve manevi kalkınma yolunda büyük bir azim ve motivasyon kaynağıdır."  dedi.

"Hicreti doğru okumak bugünü ve geleceği inşa etmede büyük ufuklar açacaktır"
Hicretin, direncin ve inancın değerini öğreten tarihi bir vesika olduğuna değinen Yalçınkaya, "Diğer yandan hicret, bizlere Peygamber Efendimizin örnekliğinde tedbir ve tevekkül merkezli bir mücadeleyi, cesaret ve sabrı kuşanmanın kıymetini, Rabbimize sonsuz güven duyup teslimiyet göstererek asla ümitsizliğe kapılmamanın gerekliliğidir. Yıkılmadan ayakta durabilecek bir inancın ve direncin değerini öğreten tarihi bir vesikadır. Bu açıdan hicreti doğru okumak ve anlamak yeryüzünü kuşatan her türlü olumsuzluk, kötülük, bela ve musibetlerle mücadele konusunda bizlere azim ve kararlılık aşılayacak bugünü ve geleceği inşa etmede büyük ufuklar açacaktır." şeklinde konuştu.

"Filistinli kardeşlerimiz hicretin ruhundan ilham almakta ve direnişlerini sürdürmektedir"
Yalçınkaya, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:"Günümüzde özellikle Filistin başta olmak üzere, mazlum ve mustazaf millet, adalet ve özgürlük mücadelesinde hicretin ruhundan ilham almakta ve direnişlerini sürdürmektedir. İmanlarının gereğini yaşayarak bizlere gösteren Filistinli kardeşlerimiz, Peygamber Efendimizin hicretinde olduğu gibi umudunu ve inancını kaybetmeden mücadele etmektedirler. Onlar her gün yaşadıkları zorluklara rağmen direnişin ve kardeşliğin gücüyle ayakta durmayı başarmaktadırlar."

"Hicret tüm ırk iddiasında bulunan zorbalara karşı tarihin seyrine evrensel bir ışık tutmuştur"
"Renklerin ve dillerin Allah'ın ayetlerinden birer ayet" olduğunu hatırlatan Yalçınkaya, "Yine hicret tüm ırk iddiasında bulunan zorbalara karşı gösterdiği duruşla tarihin seyrine evrensel bir ışık tutmuştur. Irkına faşizan duygular ile bağlanmış kişilerin yapabilecekleri felaketlere karşı bir mektep olmuş, talim ve terbiye işlemi görmüş ve görmeye de devam etmektedir." dedi.

"Bu vesileyle günümüzde gerek mültecilere karşı gerekse tüm insanlığa karşı işlenen ırkçı suçlar artık son bulmalıdır." ifadelerini kullanan Yalçınkaya, "Ağaç dâhil tüm canlılara karşı alevlenen ateşler her iki dünyada da serinlik ve selametle dolmalıdır. Son dönemlerde memleketimizde hortlatılmak istenen ırksal felaketlere karşı daima uyanık kalınması, mazlumlardan yana tavır konulması, bu zulme karşı onurlu bir duruş sergilenmesi temennisiyle tüm İslam ümmetinin yeni Hicri yılbaşını tebrik ediyoruz." dedi.

"Hicri yılbaşımızın İslam ümmetinin özüne dönüşüne ve uyanışına vesile olması için dua ediyoruz"
Konuşmasının sonunda, mazlum coğrafyaları unutmayan Yalçınkaya, şu temennilerde bulundu:"Yüce Allah'a Filistin, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanındaki diğer mazlum coğrafyalara yönelik zulmün son bulması için bu Hicri yılbaşımızın İslam ümmetinin özüne dönüşüne ve uyanışına vesile olması için dua ediyoruz." 

Kaynak: İLKHA