Bu sözlerin aslında Fransızca bir oyun olan "écoutez écoutez pensez"den türediği ortaya çıktı.

Fransa'da yaygın olarak bilinen bu oyunun adı, "Dinle, dinle düşün" anlamına gelir.

Oyun, çocuklara iki kere dinle, düşün ve anla anlamını taşıyan bir kelime oyunu niteliğindedir. Türkçe'ye adapte edilerek "Kutu Kutu Pense" olarak bilinen tekerleme, kültürler arası etkileşimin ve dil oyunlarının güzel bir örneğini sunuyor. Görünüşte basit bir çocuk tekerlemesi gibi görünen bu sözler, aslında farklı kültürler arasında benzerlikler ve etkileşimlerin izini sürmek için eğlenceli bir yol sunuyor.

Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Th

Kaynak: FIRAT KARAHAN