Kadın kelimesinin kökeninden başlayarak, tarih boyunca kadının yaşamındaki değişimler ve toplumdaki algısı, çalıştayın temel konularından birini oluşturacak. "Katun" ve "hatun" gibi köklerden günümüze uzanan kadın kavramının evrimi, çeşitli medeniyetlerdeki sembolik önemi ve kadının toplumdaki konumu detaylı bir şekilde ele alınacak.

Yaz Aylarında Doğru Lastik Seçimi Fren Mesafesini Optimize Ediyor! Yaz Aylarında Doğru Lastik Seçimi Fren Mesafesini Optimize Ediyor!

Yahudilikte kadının rolü, Hristiyanlıkta Hz. Meryem'in sembolleşmesi ve İslam toplumlarında kadının statüsü gibi konular, çeşitli açılardan değerlendirilecek ve tarih boyunca kadının toplum içindeki yerini şekillendiren unsurlar irdelenecek.

82967Bc63Db844F5A809D343Eb14461C Banner

Çalıştay, sosyo-kültürel boyutlarıyla da dikkat çekecek ve kadın üzerine yüklenen görevlerin ve sorumlulukların toplumların söylemleri üzerinden incelenecektir. Kadına yüklenen farklı görevlerin ve rollerin analizi, toplumların kadın algısının nasıl şekillendiğini ve evrimleştiğini belirtilecek.

Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) öncülüğünde gerçekleştirilecek olan bu önemli çalıştay, farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getirerek kadının toplumsal değişimdeki rolünü ve değişen algılarını derinlemesine inceleyecek. 

Kaynak: FIRAT KARAHAN