Valilikten yapılan açıklamada, “Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 20 Haziran 2024 - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hatay" mesajı

Açıklamada, mezkûr bölgeye vatandaşların girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi. 

Kaynak: İLKHA