Diyarbakır ve çevre illerde boğulma vakalarının önüne geçmek için alınabilecek tedbirler ve uzman görüşleri doğrultusunda yapılması gerekenler şunlardır:

1. Eğitim ve Bilinçlendirme Kampanyaları
- Yüzme Eğitimi:** Okullarda ve topluluk merkezlerinde yüzme kursları düzenlenmeli. Özellikle çocuklara ve gençlere yüzme öğretimi sağlanmalı.
- Bilinçlendirme Programları:** Su güvenliği hakkında halkı bilinçlendirmek için eğitim seminerleri, broşürler ve sosyal medya kampanyaları düzenlenmeli. Boğulma tehlikesi ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verilmelidir.

 2. Güvenli Yüzme Alanları Oluşturma
- Denetimli Alanlar:** Nehirler, göletler ve baraj gölleri gibi yüzme alanlarında cankurtaranlar bulundurulmalı ve bu alanlar düzenli olarak denetlenmeli.
- Güvenlik İşaretleri ve Bariyerler: Tehlikeli bölgelerde uyarı tabelaları ve fiziksel bariyerler (çitler) yerleştirilmeli. Bu bölgelerin ne kadar tehlikeli olduğu açıkça belirtilmeli.

3. İlk Yardım Eğitimi
- Toplumda İlk Yardım Bilincinin Artırılması: İlk yardım eğitimi yaygınlaştırılmalı ve halkın bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalı. Özellikle boğulma vakalarında hızlı ve doğru müdahalenin önemi vurgulanmalı.
- Okullarda ve Toplum Merkezlerinde Eğitim: İlk yardım eğitimi okullarda müfredata dahil edilmeli ve toplum merkezlerinde düzenli olarak verilmelidir.

4. Denetim ve Düzenlemeler
- Su Alanlarının Düzenli Kontrolü: Yerel yönetimler su alanlarını düzenli olarak denetlemeli ve güvenlik önlemlerinin eksiksiz olduğundan emin olmalıdır.
- Yasaların Güçlendirilmesi: Güvenli yüzme alanlarının oluşturulması ve denetlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmalı ve var olan yasalar daha etkili bir şekilde uygulanmalıdır.

5. Toplum Katılımı ve İşbirliği
- Yerel Topluluklarla İşbirliği: Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve topluluk liderleri ile işbirliği yaparak su güvenliği konusunda ortak projeler geliştirilmeli.
- Gönüllü Cankurtaranlar: Cankurtaranlık konusunda eğitim almış gönüllüler yetiştirilerek riskli bölgelerde görev yapmaları sağlanmalı.

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında can kaybı 11'e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında can kaybı 11'e yükseldi

6. Teknolojik Önlemler
- Drone ve Güvenlik Kameraları: Özellikle riskli bölgelerde su alanlarını izlemek için drone ve güvenlik kameraları kullanılabilir.
- Acil Durum İletişim Sistemleri: Boğulma vakaları gibi acil durumlarda hızlı müdahale için acil durum iletişim sistemleri (acil durum butonları, mobil uygulamalar) geliştirilmelidir.

Uzmanlar, "Yüzme bilmeyen kişilerin suya girmemesi gerektiği konusunda bilinçlendirme çok önemli. Ayrıca güvenli yüzme alanları oluşturulması ve bu alanların sürekli denetlenmesi gerekiyor.Boğulma vakalarında hızlı ve doğru ilk yardım hayat kurtarır. Bu yüzden halkın genelinde ilk yardım eğitiminin yaygınlaştırılması hayati önem taşımaktadır"

Kaynak: MEHMET SIDDIK BİLGE