Son yıllarda yaşanan depremlerin etkisiyle, Diyarbakır'daki  kurumlar, acil durum planlarını gözden geçirerek güncelliyor ve halkı bilinçlendirme çalışmalarını artırıyor. Bu çerçevede, alınan bazı önlemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bina Denetimleri ve Güçlendirme Çalışmaları: Depremde hasar görebilecek yapıların tespiti ve gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması için düzenli olarak bina denetimleri gerçekleştiriliyor. Bu sayede, deprem anında binaların çökme riski azaltılıyor ve vatandaşların can güvenliği sağlanıyor.

  • Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri: Depremin nasıl bir doğal afet olduğu, deprem anında nasıl davranılması gerektiği gibi konularda halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve farkındalık artırma faaliyetleri düzenleniyor. Okullarda, iş yerlerinde ve mahalle toplantılarında deprem ve afet bilinci konusunda seminerler ve tatbikatlar düzenleniyor.

  • Acil Durum Planları ve İletişim Altyapısı: Acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için güçlü bir iletişim altyapısı oluşturuluyor. Deprem anında vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi ve yardım ulaştırılması için detaylı planlar hazırlanıyor ve sürekli olarak revize ediliyor.

    Diyarbakır'ın Turizm Yükselişi Diyarbakır'ın Turizm Yükselişi
  • Afet Sonrası Kurtarma ve Yardım Faaliyetleri: Deprem sonrası oluşabilecek hasarların en aza indirilmesi ve mağdurlara hızlı bir şekilde yardım eli uzatılması için kurtarma ekipleri ve afet müdahale birimleri sürekli olarak hazır halde tutuluyor. Bu ekipler, deprem anında enkaz altında kalanları kurtarmak ve yaralılara ilk yardımı sağlamak için anında harekete geçiyor.

Kaynak: MEHMET SIDDIK BİLGE