Değerli okuyucularımız bu hafta sizlere İmam Şâfi Hz. Şu Hadisle Amel Ediyor musun? soruna ilişkin ve sonrasında cevaba yer vereceğiz.

“Şu hadisle amel ediyor musun?” diye soran kişiye, İmam Şâfi Hz. şöyle cevap veriyor.İmam Şâfi -rahmetullâhi aleyh-’e birisi gelip:“şu hadisle amel ediyor musun?” diye sorunca şu cevâbı verdi:“Allah Rasûlü’nden bir hadis duyacağım da onunla amel etmeyeceğim öyle mi! Beni kiliseden zünnarımla çıkarken mi gördün?” Yine bir başka gün, rivâyet ettiği bir hadis ile amel edip etmediğinin sorulması üzerine titreyip sarsıldı ve şöyle haykırdı:“Be adam! Rasûlullah’tan hadis nakledip de gereğince hükmetmezsem bu yer beni taşır mı, bu gökyüzü beni altında barındırır mı? Elbette onunla amel ediyorum! Onun her sünneti, benim için doyumsuz bir lezzettir, başım gözüm üstünedir!”