Tapu işlemlerinde başlatılan yeni dönemle birlikte bazı devir ve hisse paylaşımı durumlarında noter şartı kaldırılırken, miras işlemleri için de yeni süreç başlatıldı.

Yürürlüğe giren düzenleme, Diyarbakır’ı da yakından ilgilendiriyor. Yeni uygulama ile kardeşler arasındaki mirasın bölüşülmesi süreci ve miras için izlenen prosedür tamamen değişti.

Tapu işlemi sırasında hazır bulunacaklar
Artık hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak bir karar alması ve tapu işlemlerinde noterde hazır bulunması gerekiyor.

Taraflar, isterlerse tapu devir işlemlerini bir başkasına veya avukata vekalet vererek yürütebilirler. Hisseli tapu alımında ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri eksiksiz olarak tamamlanmalıdır. Satışa konu olan taşınmazın kesin ve net sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı Yasin Börü ve arkadaşları unutulmadı

Mirasta noter şartı kaldırıldı
Hisseli tapu satış işlemlerinde daha önce zorunlu olan noter şartı, devir işlemlerine konu taraflar arasında kardeşlik ilişkisi varsa artık aranmayacak.

Tarafların aynı anne ve babaya sahip olmaları durumunda, miras kalan malın devri için artık yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olacaktır. Hisseli tapuların kesin satış işlemleri için, pay oranına bakılmaksızın tüm pay sahiplerinin ortak onayı gereklidir.

Tüm hissedarları temsil edecek bir avukata onay vermek, işlemleri kolaylaştıran bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Satış işlemi gerçekleştikten sonra, kendi payını satan hak sahibine, üzerinde anlaşılan payın maddi karşılığının ödenmesi gerekmektedir.

Kaynak: MEHMET SIDDIK BİLGE