Değerli okuyucularımız, Vatan; bir milletin, bir topluluğun, varoluşunun, kimliğinin ve değerlerinin kaynağıdır. Müslümanlar içinse vatan, dini, namusu ve bağımsızlığı korumanın kutsal bir zeminidir. Bu gerçek, dinimizin temel prensipleriyle de uyum içerisindedir. Çünkü dinimiz, vatanı savunmanın, dinin, namusun ve şerefin korunması anlamına geldiğini öğretir.

Peygamberimiz (s.a.v.), sınırlarda bir gün bir gece nöbet beklemenin, aylarca ibadetle geçen zamanlardan daha hayırlı olduğunu belirtmiştir. Çünkü bu, vatanı ve dolayısıyla dinin temellerini korumak içindir. Askerlik, barış içinde yaşamanın güvencesidir. Hazır ol cenge, sulh için hazırlıklı olmaktır. Bu, Kur'an'ın da vurguladığı bir prensiptir: "Düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayın."

Vatan savunması, aynı zamanda dinin emri olan bir cihaddır. Peygamberimiz (s.a.v.), Allah'a iman etmek ve Onun yolunda savaşmak eyleminin ne kadar kıymetli olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, vatanı savunmak, dini bir görevdir.

Savaştan Kaçmanın Günahı ve Şehadetin Yüceliği

Vatan uğrunda şehit olanlar, İslam'ın en yüce mertebelerinden birine erişmişlerdir. Ancak savaştan kaçmak, büyük bir günah olarak kabul edilir. Kur'an, Müminlere, düşmanla karşılaşıldığında kaçmamalarını emreder. Çünkü bu, vatan ve din uğruna mücadele etmenin bir gereğidir.

Tebük Seferi'nde yaşanan olayda, vatan görevinden kaçan üç kişi, Allah'ın ve Peygamberin ağır nefretine maruz kalmışlardı. Ancak tövbe ve samimiyetleriyle Allah'tan af dileyerek bağışlanmışlardır. Bu olay, vatan görevinden kaçmanın ne kadar büyük bir suç olduğunu gösterirken, tövbenin ve samimiyetin de ne kadar değerli olduğunu vurgular.

Sonuç oalrak, Vatan, Müslümanlar için kutsal ve korunması gereken bir değerdir. Dinimiz, vatan savunmasını, namusun, şerefin ve dini değerlerin korunması için bir görev olarak kabul eder. Askerlik, barışın ve huzurun teminatıdır. Savaştan kaçmak ise büyük bir günah ve vatan hizmetinden kaçmaktır. Öyleyse, vatanımızı korumak için her türlü fedakarlığı göze almalı ve Allah'ın rızası için vatanımızı savunmalıyız.